علوم پایه:

گیاهشناسی

فیتوشیمی و بیوشیمی

ژنتیک ، زیست فناوری و نانو فناوری

اکوفیزیولوژی گیاهی

کشاورزی و منابع طبیعی:

به زراعی و به نژادی

آفات، بیماری ها و علف های هرز

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

مدیریت آب و خشکسالی

مکانیزاسیون

فرآوری و بسته بندی

کشاورزی پایدار( ارگانیک ، دقیق و هوشمند)

آموزش و ترویج

بهداشت و سلامت:

طب سنتی و اسلامی

اثرات فارماکولوژیک

اثرات بالینی

محصولات بهداشتی و آرایشی

صنعت و تجارت:

اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی

بازریابی و بازرگانی

صنایع جانبی و محصولات فراسودمند

تجارت الکترونیکی

فرهنگی و اجتماعی:

آگروتوریسم

اکوتوریسم

توسعه روستایی