•  

  .

  سطوح پیشنهادی جهت حمایت از "همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی"

  سطح حمایت

   

  هزینه قابل پرداخت(تومان)

  پخش تیزر در سالن اصلی همایش

  غرفه فروش محصول

  تبلیغات در وب سایت همایش

  چاپ لوگو در سی دی همایش

  تبلیغات سالنی

  تبلیغات محیطی

   

  طلایی

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  10/000/000

  نقره­ای

  --

  **

  **

  **

  --

  **

  5/000/000

  برنزی

  --

  **

  --

  **

  --

  **

  3/000/000

   

   

   

  • ·         غرفه به مساحت 6متر مربع(2*3متر)
  • ·         پخش تیزر شرکت در سالن اصلی همایش به مدت 10-5 دقیقه
  • ·         تبلیغات سالنی: ارائه یک بنر در سالن اصلی همایش
  • ·         تبلیغات محیطی: ارائه دو بنر در محوطه همایش خارج از غرفه
  • ·         جزئیات پیشنهادی، قابل بررسی و مذاکره است.
  • ·         باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، اولویت تخصیص غرفه با زمان ثبت­نام و پرداخت هزینه است. 

 • حمایت کنندگان محترم برای پرداخت هزینه شرکت در همایش، می­بایست مبلغ ثبت نام را به حساب شماره 450148364 به نام حساب رابط درآمد پژوهشکده چای نزد بانک کشاورزی   یا شماره شباب 620160000000000450148364  IRبانک کشاورزی  واریز و فیش واریزی را در سامانه بارگذاری نمایند. .