برگزاری جلسه هم اندیشی ستاد برگزاری همایش ملی چای و دم نوش های گیاهی
1396-06-30
برگزاری جلسه هم اندیشی ستاد برگزاری همایش ملی چای و دم نوش های گیاهی

برگزاری جلسه هم اندیشی ستاد برگزاری همایش ملی چای و دم نوش های گیاهی

    در روز شنبه مورخه بیست و پنج شهریور ماه با حضور دبیر اجرایی همایش ، روسای کمیته های علمی واجرایی همایش و هم چنین روسای کارگروه های مختلف دو کمیته ؛ جلسه هم اندیشی ستاد برگزار همایش ملی چای و دم نوش های گیاهی در سالن جلسات ستاد پژوهشکده چای واقع در لاهیجان برگزار گردید .

 

   در این جلسه ضمن تکمیل اطلاعات سایت همایش ، چگونگی ارزیابی مقالات و روند عملیاتی کردن این مهم بررسی و مورد تصویب قرار گرفت .