بازدید میدانی مدیر اجرایی و کمیته های اجرایی همایش چای و دم نوش های گیاهی
1396-06-30
بازدید میدانی مدیر اجرایی و کمیته های اجرایی همایش چای و دم نوش های گیاهی

بازدید میدانی مدیر اجرایی و کمیته های اجرایی همایش چای و دم نوش های گیاهی

  به منظور هماهنگی های لازم و ایجاد امکانات بهتر در برگزار شدن همایش ملی چای و دم نوش های گیاهی ،  بازدیدی به همراه مدیر اجرایی همایش و روسای کمیته ها از امکانات و تاسیسات پژوهشکده چای