تغییر زمان برگزاری همایش چای و دمنوش های گیاهی
1396-08-10

ظر به تقاضاهای واصله به دبیرخانه همایش《چای و دمنوش های گیاهی》 مبنی بر  تغییر زمان برگزاری همایش بدلیل تداخل با سایر همایش ها و نمایشگاه های مرتبط ، بدین وسیله به اطلاع می رساند بر اساس تصمیمات گرفته شده در کمیته راهبردی همایش، زمان برگزاری ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ تعیین و آخرین تاریخ ارسال مقالات ۱۰ دی ماه اعلام می گردد.