حمایت شرکت های حوزه چای و دمنوش های گیاهی
1396-10-11

تاکنون شرکت های که در حوزه صنایع غذایی ، چای و گیاهان دارویی فعالیت دارند استقبال خوبی از همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی نموده اند؛ و آمادگی خود را جهت حضور اعلام کرده