# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1039-TEACONF (R1) آیا تنش خشکی روی خصوصیات گیاهان دارویی تأثیرگذار است؟ (مطالعه مروری) حمید ضیایی دوستان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1148-TEACONF اثرات برخی نوشیدنی‌ها (کاکائو، قهوه و چای) بر پوسیدگی دندان صغری محبیان اطاقوری، شیوا روفی گری حقیقت، وحید رضا شادمند، کلثوم چراغی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1155-TEACONF (R1) اثرات دارویی کافئین و آلکالوئیدهای پورینی مربوطه در چای سمیرا منتهای درگاه، میلاد جوانمرد، محمدباقر رضایی، شب‌ناز کشاورزی، شاهین جهانگیرزاده خیاوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1167-TEACONF اثرات دارویی و درمانی چای سیده مریم حسینی سرشکه، صغری محبیان اطاقوری، کلثوم چراغی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1074-TEACONF (R1) اثرات سلامت بخش چای کامبوجا مریم السادات متولی جلالی، شیوا روفی گری حقیقت، وحیدرضا شادمند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1149-TEACONF اثرات کود زیستی و شیمیایی ازته بر برخی صفات رویشی گیاه داروئی فراسیون (.Marrubium vulgare L ) محدثه زراندود، عزیزاله خیری، طاهر برزگر، میترا اعلایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1101-TEACONF اثرات مقدار مضر برخی عناصر درچای دم کرده بر سلامت انسان (مقاله مروری) فاطمه پارسا، لیلا تیزهوش، علیرضا کاظم پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1118-TEACONF اثر بازدارندگی عصاره‌های پروتئینی گیاهان دارویی انیسون و خاکشیر شیرین بر فعالیت پروتئاز کل لوله گوارشی بید آرد، Ephestia kuhniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) سولماز عظیمی، شیما رحمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1140-TEACONF اثر تدخینی سه اسانس گیاه دارویی روی شته باقلا سولماز عظیمی، سمر رمزی، لمیا وجودی مهربانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1146-TEACONF اثر تراکم کاشت و مصرف کود اوره بر عملکرد کمی ذرت در شرایط هرس کف‌بٌر چای محمد بخشی پور، ناصر محمدیان روشن، کوروش مجد سلیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1135-TEACONF اثر دمنوش بلوبری (Vaccinium corymbosum) در کاهش وزن موش های سوری تکتم حجار، فاطمه سادات حسینی، فاطمه صادق زاده، محدثه حتمی سیاسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1179-TEACONF اثر سطوح و منابع پتاسیم بر عملکرد و درصد ماده خشک در چای هیبریدی علی فاطمی چوکامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1095-TEACONF اثر عصاره زنجبیل بر روی رشد و زنده مانی سلول های سرطان روده بزرک رده سلولی HCT-116 طاهره سلیمانی، آسا ابراهیمی، فروزنده محجوبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1130-TEACONF اثر فارماکولوژیکی اسانس گیاهان دارویی بر سیستم ایمنی طیور مجتبی حبیبی، محمد حسین نعمتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1040-TEACONF اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر عملکرد رویشی و اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracooephalum moldivica L.) سعید حیدرزاده، سینا سیاوش مقدم، مصطفی حسنلو، سمیرا مرادزاده، ویدا محمد قاسمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1047-TEACONF اثر کاربرد ورمی کمپوست در شرایط گلدانی بر عملکرد و کیفیت اسانس گیاه دم نوش به لیمو (Lippia citriodora L.) علی محبوب خمامی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1105-TEACONF اثر گیاه اسطوخودوس در تخفیف علائم اضطراب و افسردگی محمدرفیع بذرافشان، جهان بذرافشان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1071-TEACONF (R1) اثرمحلول‌پاشی اوره و عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی برگ سبز چای علی طالبی، کوروش مجد سلیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
19 1011-TEACONF (R2) اثر مهارکنندگی عصاره ی اتانولی برگ سبز چای روی بیماری های مهم قارچی هادی رهاننده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1067-TEACONF (R1) ارائه روشی جهت تولیدکرم چای سفید در سلامت پوست منصوره رضائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1122-TEACONF ارزیابی اثر نماتود مولد زخم ریشه‌ Pratylenchus loosi بر چندین شاخص‌ مهم کیفی چای (Camellia sisnensis) در ایران فرشته اکبری گوابری، علی سراجی، صنم صفائی چائی کار، شیوا روفی گری حقیقت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1066-TEACONF ارزیابی تنوع گونه‌های گیاهی در ارتباط با عامل ارتفاع در مراتع نئور شهرستان هیر نوشین پورقربان، اردوان قربانی، مهدی معمری، محمود بیدار لرد، سحر غفاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1172-TEACONF ارزیابی توانایی اراضی زراعی شهرستان ازنا (استان لرستان) در تأمین نیاز تغذیه‌ای عناصر پرمصرف گیاه زعفران به کمک GIS حسین پورهادیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1126-TEACONF ارزیابی روش‌های مختلف تمیز کردن بذور خاکشیر Descurainia Sophia L قبل از مصرف خوراکی داود علیقلیزاده، امید جعفر قلیزاده، رحمت کرمی، سعید صالح مغانلو، احد فتحی، بهکام قریب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1045-TEACONF (R2) ارزیابی ساختار جمعیتی برخی ژنوتیپ‌های چای با استفاده از نشانگر ISSR کلثوم چراغی، محمدعلی ابراهیمی، رضا آزادی گنبد، شاهین جهانگیرزاده خیاوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1007-TEACONF (R1) ارزیابی شاخص‌های اقتصادی تولید برگ سبز چای در استان گیلان ابراهیم آذرپور، حمید رضا بزرگی، رحمت پادیاد، محمد درویشی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1083-TEACONF (R3) ارزیابی فنل کل و محتوای آنتی‌اکسیدانی در گل اکوتیپ‌های مختلف ختمی لرستانی Alcea Koelzii زهره آزاده قهفرخی، شش ش، کرامت الله سعیدی، زهرا لری گوئینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1184-TEACONF (R1) ارزیابی قیمت بهینه چای بر مبنای مدل داده کاوی سیدرضا محمدی زارنجی، سیدکریم محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1100-TEACONF ارزیابی کاریولوژی کلون‌های انتخابی و ارقام وارداتی چای (Camellia sinensis) در ایران ذبیح اله عاشوری، رضا آزادی گنبد، کوروش فلک رو، فاضل پورحقگو، مختار نجفی اطاقوری، محمد نوروزی گوابری، احمد حجٌامی، حمیرا چایچی سیاهکلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1170-TEACONF استفاده از ترکیب آلی نمیسین به‌ منظور مهار زیستی نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi) انسیه رضائی نودهی، علی سراجی، رضا آزادی گنبد، ابوالفضل یحیوی آزاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1185-TEACONF استفاده از زمین آمار در مدیریت مصرف کودهای شیمیایی در باغ های چای احمد شیرین فکر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
32 1104-TEACONF آگروتوریسم و نقش آن در توسعه صنعت چای محمدجواد گل محمدی، سعید مهدوی، جمشید یوسفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1037-TEACONF (R1) الگوی مصرف چای و ارتباط آن با برخی ویژگی های جمعیت شناختی در سالمندان ساکن روستاهای منتخب شرق گیلان زهره سلملیان، هما مصفای خمامی، آذر درویش پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1133-TEACONF امکان سنجی ایجاد موزه فرهنگ خوراک ،دمنوش و سلامت گیلان روشن بابایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
35 1000-TEACONF (R2) انگشت نگاری برخی ارقام چای تحت کشت با نشانگر RAPD کوروش فلک رو، شاهین جهانگیرزاده خیاوی، سیاوش پورعزیزیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1075-TEACONF اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران (مطالعه موردی، چای) سید محمد اخگر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1098-TEACONF بررسی اتنوفارماکولوژیکی ، فیتوشیمیایی ، آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی گیاه دارویی مرزه (Satureja mutica Fisch. & C.A.Mey. ) در مستند سازی مصارف دارویی آن در طب سنتی استان گلستان معصومه مازندرانی، المیرا ظهری، محمد غفوریان، سید مهدی آقایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
38 1094-TEACONF بررسی اتنوفارماکولوژیکی ، فیتوشیمیایی ، آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی گیاه کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopoides Lam. ) در استان گلستان معصومه مازندرانی، محمد غفوریان، المیرا ظهری، سید مهدی آقایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
39 1055-TEACONF (R1) بررسی اثر آبیاری با پساب تصفیه شده شهری بر روی ترکیبات فنولی و خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه دارویی به لیمو (Aloysia citrodora) رضا دهقانی بیدگلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
40 1091-TEACONF بررسی اثرات ضد میکروبی گیاه دم اسب (Equisetum arvense) مرضیه سادات دیده وری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1049-TEACONF (R1) بررسی اثر الگو و تراکم کشت کلون 100 بر عملکرد و اجزای آن در چای کوروش فلک رو، محمد مهدی صادق حسنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1032-TEACONF (R1) بررس اثرپرتو گامابرآلودگی میکروبی و کیفیت چای خشک سیاه خدیجه قطبی کهن، شیوا روفی گری حقیقت، رؤیا رفیعی، رضا آزادی، رامسینا بت عیشو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
43 1065-TEACONF بررسی اثر چند قارچ کش روی قارچ های عامل بیماری بلایت خاکستری و قهوه ای چای فتانه قاری پور، طاهره رادفر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1022-TEACONF (R1) بررسی امکان تولید و پایداری بافتی نوشیدنی سرد چای سبز با پا لپ میوه جمشید یوسفی، بهزاد علاالدینی، رضا آزادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1021-TEACONF (R1) بررسی پایداری و زمان ماندگاری نوشیدنی چای سبز سرد حاصل از ضایعات چای سبز سعید اسمعیلی سقالکساری، بهزاد علاالدینی، شیوا روفی گری حقیقت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
46 1041-TEACONF (R1) بررسی تاثیر انواع مختلف کود بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبو (Dracooephalum moldivica L.) سعید حیدرزاده، سینا سیاوش مقدم، مصطفی حسنلو، ویدا محمد قاسمی، ویدا محمدقاسمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
47 1156-TEACONF بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر رنگدانه‌های فتوسنتزی، برخی از پارامترهای رشد و محتوای فنل گیاه دارویی سنبله نقره‌ای (Stachys byzantina) آمنه توان، ناصر کریمی، مسعود مدرسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 1160-TEACONF (R2) بررسی تاثیر عصاره چای سفید بر قابلیت نگهداری خامه نازنین اصطهباناتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
49 1061-TEACONF بررسی تاثیر کاربردکودهای ازته و پتاسه بر وزن تر گیاه استویا در باغ‌های چای کف‌بر شده حمیرا چایچی سیاهکلی، شاهین جهانگیرزاده خیاوی، سیروس بیدریغ مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
50 1084-TEACONF بررسی تأثیر مصرف گل قاصدک در کاهش ورم زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی شهر بروجن در سال 1395 طاهره گلشاهی، بنفشه فروهی بروجنی، بهروز پورصفر بروجنی، مجید فیاضی بروجنی، پروانه یداللهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1178-TEACONF بررسی تاثیر مقادیر و منابع پتاسیم بر جذب غلظت عناصر غذایی در چای علی فاطمی چوکامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
52 1002-TEACONF بررسی تنوع ژنتیکی چای‌های وارداتی شاهین جهانگیرزاده خیاوی، کوروش فلک رو، رضا آزادی گنبد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
53 1009-TEACONF (R1) بررسی جایگاه گیاهان دارویی و طب سنتی در توسعه صنعت گردشگری ریحانه تفاهمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
54 1001-TEACONF (R1) بررسی روابط و ساختار بین جمعیتی برخی ژنوتیپ‌های چای با استفاده از نشانگر ISSR شاهین جهانگیرزاده خیاوی، کوروش فلک رو، رضا آزادی گنبد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
55 1082-TEACONF (R1) بررسی شاخص های تکاملی در برخی از خاک های اسیدی در جنوب غربی گیلان حسن رمضانپور، سبا شیراوژن سیلاخوری، سحر یحیی زاده، فرزاد ستوهیان، محمود فاضلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
56 1080-TEACONF بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه چایکاران (مطالعه موردی شهرستان لاهیجان) رضا اسفنجاری کناری، سیده صدیقه احمدزاده، محمدکریم معتمد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
57 1141-TEACONF بررسی فیزیونومی گیاه دارویی Sporobolus arabicus در استان بوشهر فاطمه غلامیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1092-TEACONF بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره دارچین (Cinnamomum verum) در شرایط Invitro مرضیه سادات دیده وری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
59 1043-TEACONF (R1) بررسی کیفیت و کمیت DNA استخراج شده از گیاه دارای پلی‌فنول بالا (camellia sinensis) با چند روش مختلف کلثوم چراغی، محمدعلی ابراهیمی، رضا آزادی گنبد، شاهین جهانگیرزاده خیاوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
60 1069-TEACONF بررسی میزان اثربخشی دم کرده گیاه بابونه (chamomile)در کاهش درد قاعدگی در دوگروه از دانشجویان دانشکده پرستاری لار در سال 95 محمدرضا فروتنی، زهره فرامرزیان، منصوره محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
61 1123-TEACONF بررسی میزان پایداری کیفی نوشابه گازدار تولیدی از ضایعات چای سیاه خشک منیژه کوچکی، شیوا روفی گری حقیقت، بهزاد علاالدینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
62 1120-TEACONF بررسی میزان توتال فنل وتوتال فلاوونوئید در عصاره هیدرو الکلی برگ پنیرک Malva neglecta wallr)) فریده شیخی، نیلوفر مسعودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 1070-TEACONF بررسی نگرش دانشجویان دختردانشکده پرستاری نسبت به مصرف داروی گیاهی وشیمیایی وتاثیرآنهادرکاهش دردقاعدگی درسال1395 محمدرضا فروتنی، منصوره محمدی، زهره فرامرزیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
64 1057-TEACONF بررسی ویژگی های شیمیایی و میکروبی چای سیاه کیسه ای و بسته بندی موسسه علوم تحقیقاتی امین ازمای شرق ، حامد فراجی، شیوا روفی گری حقیقت، منا فراجی هریس، پرستو کریمی فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1058-TEACONF (R1) بررسی و مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و فلزات سنگین موسسه علوم تحقیقاتی امین ازمای شرق ، هما حبیبی، پرستو کریمی فر، پویا زرعی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
66 1125-TEACONF بهبود خصوصیات زراعی ارقام باقلا و عملکرد چای در زمان‌های مختلف کشت در باغ‌های کف‌بٌر شده چای یعقوب جوانشیر رضایی، حمیدرضا درودیان، کوروش مجد سلیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
67 1072-TEACONF بهبود شاخص‌های کیفی چای با محلول‌پاشی عناصر غذایی در شرایط آبیاری تکمیلی علی طالبی، کوروش مجد سلیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
68 1038-TEACONF (R1) پلیمرهای سوپر جاذب و کاربرد آنها در حفظ آب آبیاری برخی گیاهان دارویی (مطالعه مروری) حمید ضیایی دوستان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
69 1143-TEACONF پوشش گیاهی استان بوشهر فاطمه غلامیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
70 1013-TEACONF (R2) تاثیر 5 عصاره‌ی آبی گیاهی در بازداری از رشد Fusarium oxysprum عامل پژمردگی طوقه و ریشه توت در استان گیلان هادی رهاننده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
71 1012-TEACONF (R2) تاثیر پنج عصاره‌ی آبی گیاهی در بازداری از رشد Sclerotinia sclotiurom عامل سر خشکیدگی درختان توت در استان گیلان هادی رهاننده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
72 1182-TEACONF (R1) تاثیر تیمار سرما و نور در جوانه‌زنی بذر گیاه چای (Camellia sinensis L.) امینه زینالی، میترا پارسا، منا کاشانچی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
73 1005-TEACONF (R1) تاثیر ساپونین ‌بذر چای بر خصوصیات زیستی و مرگ و میر حشرات آفات فاطمه پارسا، سمر رمزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
74 1181-TEACONF تأثیر سرکه چوب بر برخی ویژگی‌های شیمیایی چند خاک اسیدی باغ‌ چای پروین روستا، کتایون اسلامی، احمد شیرین فکر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
75 1158-TEACONF تاثیر عصاره‌ی هیدروالکلی گیاه اکالیپتوس بر مهار زیستی نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi) در شرایط آزمایشگاهی نیلوفر محفوظی، علی سراجی، صنم صفائی چائی کار، ابوالفضل یحیوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
76 1177-TEACONF (R1) تأثیر کرم‌های خاکی،ورمی‌کمپوست و آهک بر عملکرد چای در دو بافت خاک احمد شیرین فکر، کتایون اسلامی، پروین روستا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
77 1144-TEACONF تاثیر کشندگی و اختلال در متابولیسم حدواسط عصاره الکلی گیاه درمنه خزری بر شپشک آردآلود چای سمر رمزی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
78 1054-TEACONF تاثیر کود آلی و شیمائی برترکیبات فلاونوئیدی عصاره گل محمدی (Rosa damascene Mill) رضا دهقانی بیدگلی، زهرا عبدالله پور، مریم اخباری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
79 1176-TEACONF تاثیر گرمایش جهانی بر آینده چای شیرین شفیعی، علی صالحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
80 1173-TEACONF تاثیر نانو سیلیکون بر برخی شاخص‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه سنبله نقره‌ای آمنه توان، ناصر کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
81 1166-TEACONF تأثیر ورمی‌کمپوست بر فراوانی و میزان جمعیت قارچ‌های ساکن فراریشه‌ی باغ‌های چای ابوالفضل یحیوی آزاد، علی سراجی، احمد شیرین فکر، پروین روستا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
82 1099-TEACONF تخمین نیاز آبی گیاه دارویی زیره در استان خراسان‌رضوی با استفاده از‌ GIS و NetWat حسین پورهادیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
83 1119-TEACONF تناسب‌بندی اقلیمی اراضی زراعی استان لرستان برای کشت گیاه دارویی آویشن حسین پورهادیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
84 1145-TEACONF (R1) چای سبز فوری: تولید، خواص و مزایا بیتا عیسی نژاد بیدرونی، لیلا روزبه نصیرایی، رضا آزادی گنبد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
85 1137-TEACONF خویشاوندان وحشی گیاه دارویی شنبلیله در استان فارس فرنگیس قنواتی، طاهره حسنلو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
86 1008-TEACONF دمنوش گیاه معجزه‌گر سنا، کاربردها، ممنوعیت‌ها و چالش‌ها سیده زینب حاتمی تاکامی، سیدرضا حجازیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
87 1042-TEACONF روش های نوین نانوتکنولوژیکی به منظور بهبود دسترسی زیستی و افزایش فواید پلی فنل های موجود در چای سبز فاطمه حبیبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
88 1077-TEACONF ساختار جوامع و مطالعه شاخص‌های جمعیتی علف‌های هرز باغات چای ایران محمدجواد گل محمدی، محمدولی روزبهان، حمید رضا محمد دوست چمن آباد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
89 1073-TEACONF شناسایی مولکولی مخمرهای موجود در چای کامبوچا صمد جمالی، مجید قرایی، سعید عباسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
90 1029-TEACONF (R1) طب اسلامی واصول کلی حاکم برآن فرزام حسین زاده راد، معصومه صیدفروش لاهیجی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
91 1117-TEACONF طراحی الگو محور منظر چای باغهای رهاشده به مثابه منظر فرهنگی – اجتماعی جوامع روستایی با رویکرد توسعه منطقه ای صنعت آگروتوریسم (نمونه موردی : باغ چای جهان رامسر) محسن کافی، کامیاب نجفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
92 1161-TEACONF طراحی کانسپتیک فضاهای عمومی شهری با بهره گیری از پتانسیل های صنعت چای با هدف تبیین جایگاه صنعت چای شمال کشور محسن کافی، کامیاب نجفی، رویا رضائی جوزانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
93 1078-TEACONF عنوان : بررسی اثرات گل محمدی به عنوان ماده همراه بر روی سه نوع چای فرآوری شده‌ از گونه‌ی Camellia sinensis داود علیقلیزاده، امید جعفر قلیزاده، احد فتحی، سعید صالح مغانلو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
94 1151-TEACONF (R1) کاربرد حسگرهای الکترونیکی در ارزیابی کیفی چای سیداحمد تقی شکرگذار، شیوا روفی گری حقیقت، مریم السادات متولی جلالی، شهرزاد شایگان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
95 1116-TEACONF کاربرد روش تحلیل پوششی داده‌های چند مرحله‌ای در بررسی کارایی باغات چای (مطالعه موردی شهرستان املش) مهرشاد شریفی، رضا اسفنجاری کناری، فاطمه پدیدار خناچاه، سیده صدیقه احمدزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
96 1121-TEACONF (R1) کربن آلی و همبستگی آن با عناصر غذایی پرمصرف درچای فومنات منیژه صیاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
97 1004-TEACONF (R2) کشت تلفیقی چای با درخت پائولونیا معصومه صیدفروش لاهیجی، فرزام حسین زاده راد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
98 1093-TEACONF گیاهان دارویی منطقه کلیشم ایوب مرادی، بیت اله امان زاده، مسعود امین املشی، محمدرضا پورنصراله، یونس عصری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
99 1164-TEACONF (R1) گیاه شناسی و خواص درمانی گیاه دارویی بوقناق (Eryngium) سیده سارا ذکی زاده رودسری، علی سراجی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
100 1056-TEACONF (R1) مروری بر ترکیبات ثانویه و اثرات فارماکولوژیک گیاه دارویی چای Camellia sinensis فاطمه نژاد حبیب وش، عبدالباسط محمودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
101 1046-TEACONF مروری بر خصوصیات گیاه شناسی و مصارف دارویی و تغذیه ای چای ترش مسعود تقی زاده، تکتم فرخنده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
102 1076-TEACONF مروری بر دمنوش‌های گیاهان دارویی موثر بر چربی خون بالا فاطمه نژاد حبیب وش، بهروز شکری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
103 1053-TEACONF (R1) مروری بر گیاه دارویی به لیمو Aloysia citrodora زهره روحی ویشکایی، شهرزاد شایگان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
104 1134-TEACONF مروری بر معایب خودسرانه دمنوش های گیاهی مریم کشاورزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
105 1026-TEACONF مصورسازی و تحلیل علم سنجی مقالات پراستناد حوزه چای ابوذر رمضانی، ایرج نیکوکار، محمد اسماعیل پوربندبنی، فاطمه رمضانی پاکپور لنگرودی، محمدحسین یکتاکوشالی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
106 1129-TEACONF (R1) مطاطعه تاثیر اسانس گیاه دارویی آویشن (Thymus Migricus) بر روی اسیدیته و رانسیدیته چربی گوشت قرمز مجتبی حبیبی، محمد حسین نعمتی، قاسم مجتهدی، سیده فرزانه موسوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
107 1059-TEACONF مطالعات آناتومیکی برگ چای (Commelia sinensis) فاطمه نژاد حبیب وش، محمدباقر رضایی، ویس خالدی، رامین امانی راد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
108 1090-TEACONF مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولیگیاه شاهی (Lepidiumsativum) بر روی تعدادی از باکتری های بیماریزا فرشاد کنعانی، سمیه عطایی جلیسه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
109 1147-TEACONF مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره و اسانس چای کوهی(Stachys lavandulifolia) بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا فاطمه ملکی، سمیه عطایی جلیسه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
110 1079-TEACONF مطالعه اثر آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی پلی فنولی های عصاره چای سیاه کلون 100 فریدون بنداریان، آسا ابراهیمی، فروزنده محجوبی، اسلام مجیدی، رضا آزادی گنبد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
111 1183-TEACONF (R1) مطالعه اثر تنش کم‌آبی بر روی صفات مورفولوژیکی گیاه گل ماهور (Verbascum phlomoides cv. Napfeny) فائزه مختاریان نجف ابادی، کرامت الله سعیدی، مهدی قبادی نیا، احسان شهبازی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
112 1107-TEACONF مطالعه اثر سالیسیلیک اسید بر گیاه بادرنجبویه Melissa officinalis L. و بررسی آنتی اکسیدان ها تحت شرایط خشکی فاطمه جمال امیدی، هانیه محجل شجاء، ریحانه سریری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
113 1060-TEACONF (R1) مطالعه تنوع تشریحی برگ اکوتیپ های گیاه چای (Camellia sinensis) فاطمه نژاد حبیب وش، محمدباقر رضایی، ویس خالدی، سمیه قربانی، رامین امانی راد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
114 1169-TEACONF مطالعه کارایی ترکیب آلی نماتول بر میزان جمعیت نماتود مولد زخم ریشه‌ی Pratylenchus loosi در نهال‌های کلون امیدبخش 100 چای انسیه رضائی نودهی، علی سراجی، صنم صفائی چائی کار، ابوالفضل یحیوی آزاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
115 1150-TEACONF مطالعه ویژگیهای مورفولوژیک اکوتیپهای نسترن وحشی در مرکز ایران سمیرا منتهای درگاه، میلاد جوانمرد، الهه کریمی مارماری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
116 1027-TEACONF (R1) معرفی گیاهان دارویی در جامعه رویشی علف‌های‌هرز چای سید تقی میرقاسمی، ذبیح اله عاشوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
117 1052-TEACONF معرفی گیاهان دارویی مراتع ارتفاعات هیر و نئور استان اردبیل نوشین پورقربان، اردوان قربانی، مهدی معمری، محمود بیدار لرد، سحر غفاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
118 1033-TEACONF (R1) مقایسه‌ی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌ی آبی کلون‌های مختلف چای بر جنس‌های مهم باکتری‌های بیماری‌زای گیاهی رویا کریمی پورکاشانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
119 1159-TEACONF (R2) مقایسه اثر آنتی اکسیدانی و قابلیت نگهداری خامه فرموله شده با عصاره چای سفید بوسیله آزمون های شیمیایی نازنین اصطهباناتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
120 1142-TEACONF مقایسه تاثیر کلر هگزدین و گیاه مریم گلی در پیشگیری از ایجاد پنومونی بدنبال عفونت های دهان در بخش مراقبت های ویژه: مطالعه مروری محمدرفیع بذرافشان، مهرداد حیاتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
121 1085-TEACONF مقایسه میزان آلودگی فتالاتی برندهای مختلف چای ایرانی و خارجی موجود در بازار ایران در سال 1395 کریم ابراهیم پور، محمد مهدی امین، علی فاتحی زاده، افشین ابراهیمی، فروز رستگاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
122 1064-TEACONF (مقاله مروری) اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی در شرایط تولید یا تجارت منابع ام لیلا تیزهوش نخجیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
123 1050-TEACONF (R2) (مقاله مروری) دستاوردها و چالشهای موجود در بازاریابی و بازرگانی چای ام لیلا تیزهوش نخجیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
124 1020-TEACONF (R1) (مقاله مروری) مقایسه روش‌های مختلف استخراج ساپونین در ترکیبات گیاهی سیده کیمیا میرحق پرست، سمر رمزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
125 1089-TEACONF مهار‌‌زیستی نماتود مولد زخم ریشه چای (Pratylenchus loosi) با استفاده از عصاره‌ی گیاه نعناع‌فلفلی در شرایط آزمایشگاه نیلوفر محفوظی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
126 1035-TEACONF نانو‌انکپسوله‌کردن ترکیب فعال چای‌سبز برای پیش‌گیری و درمان سرطان (مقاله مروری) فاطمه پارسا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
127 1019-TEACONF (R1) نخستین گزارش از هم‌ستیزی قارچ Catenaria anguillulae بر روی نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi) در ایران ابوالفضل یحیوی آزاد، علی سراجی، سیده نگین میرقاسمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است